Okul Öncesi Akıl Oyunları Eğitmen Eğitimi

Eğitim Kademesi : Okulöncesi

Eğitim Yaş Aralığı : 4 & 6 Yaş

Öğrencilerin okul kurallarına hızlı adaptasyonunu onlara disiplinli bir kişilik kazandırır. Uygulamada kullanılan materyallerin renk-boyut-şekil özellikleri sayesinde müfredat konularının öğretiminin daha hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi

Eğitim Kademesi : ilkokul

Eğitim Yaş Aralığı : 7 & 14 Yaş

Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını arttıracaktır. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve ders işleyişinde yaparak yaşayarak öğrenecektir