Okul Öncesi Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Eğitim Kademesi : Okulöncesi

Eğitim Yaş Aralığı : 4 & 6 Yaş

Öğrencilerin okul kurallarına hızlı adaptasyonunu sağlayarak onlara disiplinli bir kişilik kazandırır. Uygulamada kullanılan materyallerin renk-boyut-şekil özellikleri sayesinde müfredat konularının öğretiminin daha hızlı bir şekilde uygulanmasına yardı

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Eğitim Kademesi : ilkokul

Eğitim Yaş Aralığı : 7 & 14 Yaş

Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını arttıracaktır. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve dersin işleyişinde yaparak yaşayarak öğrenme me