Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi

Atölye : ilkokul

Yaş : 7 & 14 Yaş

Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını arttıracaktır. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve ders işleyişinde yaparak yaşayarak öğrenecektir