İnsan Dişi Modeli

  • Yaş Aralığı

    1

  • Oyuncu Sayısı

    1

  • Oynama Süresi

    1

Kademe :

Ürün Kodu :

TL101-1

Barkod :

ANATOMİK DİŞ MAKETİ

DİŞ’İN GENEL YAPISI

Alt ve üst çenede konumlanan her diş üç temel bölümden oluşur. "Diş Özü" – Dişin en içerde kalan bölümü olup kılcal damarlardan ve sinir dokularından oluşur. "DENTIN" - sert maddeden oluşup ikinci tabakada diş özünü saran ve dişin büyük kısmını oluşturan yapıdır. Dişin dış bölümü ise mine ile çevrilidir. "MİNE" - insan vücudundakş en sert maddedir. Dişin dış yüzeyi tamamen mine ile kaplıdır

DİŞ ÇÜRÜMESİ

Diş çürümesi çoğünlukla dişlerimizi fırçalamadığımız zaman meydana gelir. Dişlerimizi fırçalama ve diş ipi ile temizleme dişlerimizde ve ağzımızda kalan yemek artıklarını ve plakları temizler. Aksi durumlarda dişlerimizde zamanla diş minesini çözebilecek nitelikte plaklar oluşur.

DİŞLERİN FIRÇALANMASI

Dişlerin hangi şekilde fırçalanacağını göstermeden önce, elinizdeki BÜYÜK DİŞ SAĞLIĞI SETİ ile sınıfta birkaç tur atarak çocukların dişlere ve sete alışmasını sağlayın. Ayrıca öğrencilerinize herzaman dişlerini florid içeren bşr macun kullanarak fırçalamalarını hatırlatın.

Dişlerin ön ve arka taraflarının fırçalanması :

Başlamak için fırçayı 45° lik açı ile dişlerin üzerine koyun. Kiçik daireler çezerek öne ve arkaya doğru hafif basınç uygulayarak fırçalamaya başlayın. Arka tarafları ise fırçayı dik şekilde kullanarak aynı diaresel fırçalama teknilği ile fırçalayacağız.

Arka dişelrimizde aynı şekilde fırçalanacak ama fırçanın diş eti ile diş minsesini temizliyor olmasına dikkat edeceğiz. Bunun yanında dilimizide fırçalamalıyız. Bu hem nefesimize tazelik verirken hem çözülmüş plakları ağzımızdan atmamaıza hemde yemek artıklarından kurtulmamıza yardım edecektir

UYARI!

Ürünün uygulama alanı büyük oranla labaratuvarlar ya da öğretmen gözetimindeki sınıflardır. Bireysel kullanım eğitsel olarak uygun değildir.

Henüz İçerik Üretilmemiştir.