Gelişim Oyunları Seti

 • Yaş Aralığı

  4 - 7 Yaş

 • Oyuncu Sayısı

  Bireysel

 • Oynama Süresi

  35 Saat (Hafta)

Kademe :

Ana Okulu ve İlkokul

Ürün Kodu :

NEPL1407D10

Barkod :

8697893001223

 • Analitik Zeka
 • Stratejik Zeka
 • Görsel Uzamsal Zeka
 • Sayı Sayma Yetisi
 • Üretkenlik Becerisi
 • Şekil Boyut Algısı
 • Oransal Düşünce
 • Soyut Düşünce Becerisi

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

Bütünsel Beceriler

Gelişim Oyunları Seti, 4-7 yaş çocuklarının beceri ve algı seviyeleri ne olursa olsun, bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla uzman psikologlar, pedagoglar ve okulöncesi eğitim uzmanları tarafından hazırlanmıştır. İstanbul ve Anadolu’da hem MEB okullarında hem de Özel Kolejlerin okulöncesi bölümlerinde 1 yıllık bir uygulamanın ardından NEPMAN® tarafından okullarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunulmuştur.

 

Setteki oyunların uygulamaları çocuklarımızı plan yapabilme yetisi, analitik düşünme becerisi, üretkenlik, hayal kurma ve realize etme, matematik becerisi, sosyal ve girişimci kişilik, kritik düşünme becerileri alanlarında destekleyici niteliktedir. Çocuklar oyun oynadıklarını zannederken bu becerileri özümseyecek ve erken yaşta kişilik gelişimi yaşayacaklardır.

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

Uzman Akademik Destek

Psikoloji Enstitüsü uzmanları tarafından da kurumsal olarak incelenmiş ve bir protokol dahilinde tavsiye edilmiştir. Ayrıca belirtmekte fayda varki GOS’u oluşturan ekip içerisinde Enstitü uzman psikologları da görevler almışlardır. Setimizdeki oyunlar basitten karmaşık olana doğru şeklinde tasarlanarak çocukların BAŞARI DUYGUSU ile kısa sürede tanışmaları hedeflendi.

 • 80 temel ve yan kazanım,
 • Öğretmen kılavuz kitabı,
 • Aile Broşürü, Yıllık ve aylık plan,
 • 35 saat ders işleme kapasitesi,
 • Sınıf içi uygulama sistemleri,
 • Ölçme ve değerlendirme,
 • Mutlu eden,
 • Sınıf içi oyun etkinlikleri,
 • Kolay uygulanan,
 • Eğiten,
 • Geliştiren,
 • Yön veren,
 • Etkili iletişim sağlayan,
 • Ürettiren....

Müfredat Senkronizasyonu ve Yıllık – Günlük Plan Desteği

Gelişim Oyunları Seti, 35 saatlik bir müfredat dahilinde hazırlandı. Haftada bir saat olarak öngörülen bu planla çocuklarımız daha organize ve daha verimli bir eğitim yılı geçirecekler. Setin dışında hazırlanan KULLANIM KLAVUZU’nda bulunan bu plan öğretmenlerimize ve ailelerimize de çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti
OKUL ÖNCESİ GELİŞİM OYUNLARI DERS PLANI
KONULAR
TARİH HAFTA SAAT UYGULAMA ACIKLAMA
 
EYLÜL 3. HAFTA 1 GEOMETRİ ÇUBUKLARI SAYFA 1-6 Dersin önemi hakkında kısa bir sunum yapılır. Oyun kuralları anlatılır. Oyun ile ilgili materyallerin kullanımı konusunda bilgi verilir.
4. HAFTA 1 GEOMETRİ ÇUBUKLARI SAYFA 7-12 Önce yapılacak şekillerin incelenmesi yapılarak öğrencilere sorulur. Daha sonra şekiller uygulanır.
 
EKİM 1. HAFTA 1 GEOMETRİ ÇUBUKLARI SAYFA 13-18 Çevremizde ki varlıkları oluşturma etkinliği.
2. HAFTA 1 GEOMETRİ ÇUBUKLARI SAYFA 19-22 Simetri etkinliği olan şekilerde kemile vurgulanarak şekillerin düzgün yapılması sağlanır.
3. HAFTA 1 NEPMAN KÜPLERİ SAYFA 1-5 Parçayı bul oyunu ile küp parçalarını tanıtımı yapılır
4. HAFTA 1 NEPMAN KÜPLERİ SAYFA 6-12 Boyama etkinliği yapılır sonra şekillerin yapım aşamasına geçilir.
 
KASIM 1. HAFTA 1 ŞİFRELİ SAYILAR SAYFA 1-5 Sayı taşları sıra ile adları söylenerek dizilir. Oyun kuralları anlatılarak ritmik sayma ve sayısıralama yöntemi öğretilir.
2. HAFTA 1 ŞİFRELİ SAYILAR SAYFA 6-10 İpuçlarını değerlendirme ve sıralama uygulaması yapılır.
3. HAFTA 1 NEPMAN KÜPLERİ SAYFA 13-17 Boyama etkinliği yapılır sonra şekillerin yapım aşamasına geçilir.
4. HAFTA 1 NEPMAN KÜPLERİ SAYFA 18-21 Boyama etkinliği yapılır sonra şekillerin yapım aşamasına geçilir.

Ölçme & Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme yöntemi ile Gelişim Oyunları seti öğretmen ve velilere uygulamanın belirli safhalarında çocukların beceri ve algı seviyelerini görme şansı verir. Bu yöntemle gerek bireysel gerekse sınıf bazında değerlendirmeler yapabilir ve sonuçlara göre önlemler alabiliriz.

Ölçme Değerlendirme Oylama Şekil - Renk - Boyut - Sıralama Algısı
Ölçme Değerlendirme Oylama Şekil - Renk - Boyut - Sıralama - Yön - Geometrik Şekil Algısı
Ölçme Değerlendirme Oylama Şekil - Renk - Boyut - Sıralama - Yön - Geometrik Şekil - Desen Algısı - Farkındalık

Uygulamada Karşılaşılabilecek Olası Zorluklar

Diğer ayırıcı bir özellik olarak uygulamada karşılaşılması olası güçlüklerin, zorlukların ve çözüm tekniklerinin Kullanım Kalvuzunda belirtilmiş olmasıdır. Gelişim Oyunları Seti’nin okullarımızın hizmetine sunulmadan önceki pilot uygulamarı bize bu saptamaları ve gözlemleri yapma şansı vermiştir.

Daha önce problem çözme teknikleriyle karşılaşmamış, içe kapalı veya agresif tarzdaki öğrencilerin motivasyonları zaman alabilir.

Bu tür öğrencilereen basit şekillerden başlanarak gelişim durumlarına göre basit şekiller devam ettirilmeli. arkadaşlarına göre oyunlarda ilerleme geriden takip edilmeli, gerekli görülen ögrencilerin oyunları evde uygulamaları sağlanmalı.

Hızlı yapan öğrenciler zayıfları ezebilir, onları ümitsizliğe sevk edebilir.

Bu durumlarda sınıfın oturum düzeni tekrar gzden gecirilerekseviyeye uygun gruplar yapılmalı.

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

Hedefler

Her çocukta gerçekleşmesini umduğumuz ana hedefler ve yardımcı hedeflerimiz olmalıdır. Veya yakın hedefler ve uzak hedeflerde diyebiliriz. Uygulamalar esnasında çocukları gözlemlerken çocukların duygusal durumlarını gözönüne alarak değerlendirmeler yapmalıyız.

- Yakın hedefler;

çocukların istekli duruma getirilmesi, uygulamaları severek yapması, kurallara gönüllü uyması, grup içinde kendini ifade etmesi olarak özetlenebilir. Burada Temel rol uygulayıcı eğitmenin olup, çocuklarda engellenmişlik duygusunun uyandırılmaması gerekir. Prensip olarak çocukları yakın hedefler temel beceri kategorisinde olmamakla beraber sürekli öncelik verilmesi gereken bir konudur.

- Uzak hedefler;

Kişilik gelişimi, etkili dil yeteneği, dışa dönüklük, grup bilinci olarak sıralanabilir. Uygulamalar esnasında yakın hedeflere öncelik verilmeli, uzak hedeflerin oluşum süreci zamanla gözlemlenerek gereken yerlerde katkısal müdaheleler yapılmalıdır. Uygulamaların devamlı oluşu çocuğun kişilik gelişimini ve olgunlaşmasını destekleyecek ana faktördür.


ZENGİN İÇERİK
Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

GEOMETRİ ÇUBUKLARI

Uygulamaya geometri çubuklarıyla başlanması gerekir. Özellikle uygulama disiplini ve kuralların oturtulması için geometri çubuklarına öncelik verilmelidir.

Kitapta verilen şekiller çocukların renk, boyut, şekil, yön, geometri ve simetri algılarının oluşması hedeflenerek hazırlandı.

Çubukların oranları ve özellikleri şekil yapmalarını kolay hale getirmektedir. Aynı zamanda bu oranların bilinçaltı oluşumu ilköğretim çağında yazı ve çizgi çalışmalarına alt yapı olacaktır.


NEPMAN KÜPLERİ

Çocukların okul öncesinde bilinçaltında tümevarım, tümdengelim yöntemlerinin oluşması, yön, renk ve şekil kavramlarının belirginleşmesinde önemli rol oynayacaktır.

Okuma yazma eğitiminden önce öğrencilerin yer yön kavramlarını öğrenmeleri hem bu eğitimi hızlandıracak, hem de okulu mutlulukla gidilecek bir yer haline getirecektir.

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

ŞİFRELİ SAYILAR

Sayıların sınırsız dünyasını keşfetmesini sağlar.

Çocuk sayıları istenenlerle eşleştirerek sonuca gider.

Her sıralamada yeni bir metod uygulayarak deneme yanılma becerisini geliştirirler. Ayrıntılı şekillerin eşleştirilmesinde algıda seçicilik sınırlarını zorlayacaktır. Çocuk farklı yöntemlerle eğlenirken, bilinçaltında da matematik olgusu oluşacaktır.

Kitabın ilk bölümünde görsel algının geliştirilmesi, daha sonra ritmik sayı kavramı, son bölümlerinde yön kavramı ve ilişkilendirme konuları işlenmiştir. Her sayfada çocuğun cevapları kontrol edilmeli, dizilimin doğru olup olmadığı onaylanmalıdır.


KEŞİF İPİ

Bu oyun setin üst seviyedeki oyunudur. Özellikle çocukların el-kol-göz koordinasyonlarının gelişimine yardımcı olacaktır. İpin esnek yapısı sayesinde öğrenciler daha dikkatli davranacak, şeklin yapım aşamasında konsantre olacaklardır.

Başlangıçta biraz zorlanan çocukların sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Bu durumda onlara kısa kısa yardımlarda bulunularak üretkenlik becerilerinin gelişimine yardımcı olunmalıdır.

Oyunun diğer önemli yanı, verilen şekillerin ve figürlerin yapılabilmesi için ayrıntıların incelenmesi gerektiğidir. Her ayrıntı öğrencilerin derslerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmalarını sağlar. Aynı zamanda şekillerle ilgili yapılan planlama çocuğun bilinçaltında planlı ve düzenli çalışma becerisi kazandırır.

Nepman Gelişim Oyunları Eğitim Seti

Gelişim Oyunları Seti Yardımcı İçerik

Tanıtım İçeriği

Klavuz Kitapcığı

Sıkça Sorulan Sorular